SAZKA

Zásady bezpečného používání služeb

Zásady bezpečného používání služeb

  1. Vždy si uschovejte stvrzenku o provedené transakci pro případnou reklamaci
  2. Bezpečnostní kód pro výběr peněz přes Airbank nesdělujte nikomu jinému než obsluze na prodejním místě Sazky
  3. V případě zamítnutí výběru přes Airbank si převezměte stvrzenku o zamítnutí pro případnou reklamaci
  4. V případě nutnosti identifikace při platbě nad 1000€ požádejte obsluhu terminálu o diskrétní provedení identifikace a nedovolte kopírování vašeho dokladu totožnosti.
  5. Pokud na prodejním místě dojde k nestandardní situaci a obsluze se nepodaří vyřešit ji k vaší spokojenosti, kontaktujte nás prosím na čísle 266 121 111
  6. V případě podezření na podvod nebo narušení bezpečnosti nás prosím neprodleně kontaktujte na čísle 266 121 111

Objevte naše služby